Project Description

Silmu ry:n yritysryhmähankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää mukana olevien yritysten liiketoimintaa vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin sekä vahvistaa alueella toimivien yritysten yhteistyötä. Osana kehittämishanketta toteutettiin kolme teemoitettua koulutustilaisuutta, joiden tavoitteena oli vahvistaa yrittäjien osaamista palveluiden kaupallistamiseksi sekä yritysten tunnettuuden lisäämiseksi.