Aika valjastaa analytiikka kannattavien asiakkuuksien rakentamisen tueksi

Moni yritys taistelee tässä haasteellisessa markkina- ja taloustilanteessa kannattavan kasvun ja elinvoimaedun aikaansaamiseksi. Prosessien tehostaminen ja kustannusleikkaukset ovat arkipäivää. Tosiasiassa pärjätäkseen ja menestyäkseen yritys tarvitsee kannattavia asiakkuuksia. Laadukas tuote ei tänä päivänä enää yksinään riitä takaamaan menestystä markkinoilla.
Kilpailuedun aikaansaamiseksiyr itysten tulisi entistä enemmän syventyä asiakkaiden tarpeisiin ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen sekä laadukkaan asiakaskokemuksen
tuottamiseen.

Hinnan merkitystä ostopäätöksen taustalla ei pidä väheksyä, mutta yhä useampi asiakas arvostaa hintaa enemmän ostamisen helppoutta, ostoelämyksiä ja laadukasta asiakaspalvelua. Silti
yllättävän harvalla yrityksellä tuntuu olevan johdonmukainen strategia asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen asiakkuuksien johtamisessa ja kehittämisessä.

Kerää, analysoi, hyödynnä

Viime vuosina monissa keskusteluissa on vilahtanut termi Big Data. Käytännössä sillä tarkoitetaan asiakastietojen keräämistä, tallentamista ja analysointia. Se ei vielä kuitenkaan riitä. Valitettavan usein olemassa olevia ja helposti saatavia tietoja ei hyödynnetä riittävästi perehdyttäessä asiakkaan ostokäyttäytymiseen tai selvitettäessä asiakkaalle tärkeitä lisäarvotekijöitä.

Tulevaisuudessa yritysten myynti- ja asiakaspalveluorganisaatioiden menestyminen sekä toimintojen kehittäminen rakentuu entistä enemmän myynnin, asiakkuuksien johtamisen ja markkinointiviestinnän yhteistyöhön sekä useista eri kanavista kerättyyn asiakasdataan ja sen analysointiin. Asiakasymmärrykseen pohjautuvan, laadukkaan asiakaskokemuksen tuottaminen npitäisi olla yrityksessä kaikkien vastuulla – jokaisessa kohtaamisessa!

Oletko jo valmis myynnin uuteen aikakauteen?

Kirjoita kommentti

Sinun täytyy olla kirjautunut, jotta voit jättää kommentin.