Miksi toiset onnistuvat ja toiset eivät?

Kun yritys tavoittelee uusia asiakkaita, on pidettävä huoli muutamista perusasioita. Näitä ovat potentiaalisen asiakkaan ja oikean ostohetken tunnistaminen, luottamuksen rakentaminen, laadukkaan asiakaskokemuksen synnyttäminen ja arvon luominen asiakkaalle. Mutta miksi ihmeessä niin moni yritys kamppailee näiden asioiden kanssa – tiedon puutetta, ramppikuumetta vai puutteellisia työkaluja?

Asiakkaista on tullut vertailun ammattilaisia, kun teknologia mahdollistaa yritysten sekä entistä laajempien tuote- ja palveluvalikoimien vertailun verkossa 24/7. Tutustuessaan tarjolla oleviin vaihtoehtoihin, ostaja jättää monia muistijälkiä itsestään verkkoon. Tämä mahdollistaa myyntiprosessin lyhenemisen edellyttäen kuitenkin, että myyjäorganisaatio on asettanut asiakkaat toimintansa keskiöön, panostanut teknologiaan ja omaa riittävät analysointityökalut.

Asiakkaiden ostopolun ja -käyttäytymisen analysoiminen on olennainen osa tämän päivän asiakashankintaa, myyntityötä ja asiakaspalvelua. Perinteisen asiakashankinnan keinojen, kuten kylmäsoittojen, aika on auttamattomasti taaksejäänyttä elämää. Nykyajan teknologian hyödyntäminen sekä myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen ovat avaintekijöitä asiakashankinnassa.

Markkinointi ja myynti vihdoin samaan pöytään

Yhtä olennaista kuin asiakkaan ostopolun ja ostokäyttäytymisen ymmärtäminen, on myynnin toimintojen ja markkinoinnin yhdistäminen asiakashankinnan tueksi. Markkinointiviestinnän kehittämisessä keskeisiä tekijöitä sisältö- ja kanavasuunnittelun lisäksi ovat markkinointi- ja mainosteknologia sekä erilaiset analysointityökalut.

Kohdistetut ja mitattavat markkinointiviestinnän toimenpiteet ja kampanjat, yhdistettynä hyvin laadittuun ja asiakasta aktivoivaan sisältöön, houkuttelevat asiakkaita vierailemaan yrityksen verkkosivulla ja jättämään yhteystietojansa. Tämä mahdollistaa asiakkaan liikkeiden seuraamisen jatkossa verkossa.

Yhdistä pisteistä eheä asiakaskuva

Asiakaskäyttäytymisen seurannan ja analysoinnin tavoitteena on tuottaa myynnille tietoa asiakkaan tilasta ja ostoalttiudesta. Lisäksi sen tavoitteena on auttaa asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaatiota palvelemaan asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa mahdollisimman hyvin.

Kuinka tavoitteellisesti teidän organisaatiossanne kerätään asiakastietoa ja hyödynnetään sitä osana myynnin ja markkinoinnin prosesseja?

Kirjoita kommentti

Sinun täytyy olla kirjautunut, jotta voit jättää kommentin.