Vältä alkuvaiheen karikot.

Talouselämä-lehdessä ollut artikkeli start up -yritysten keräämistä sijoittajarahoituksista kuvasi karulla tavalla mitä tapahtuu, jos saatujen pelimerkkien ohella ei panosteta riittävän vahvasti yrityksen rakenteisiin ja toimintamalleihin. Menestystä ei yksinkertaisesti synny, ja riskinä on konkurssi kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Vauhdikkaassa start up -maailmassa oikea ajoitus on onnellisten sattumien ohessa yksi keskeisimmistä menestystekijöistä. Aikaisemmin yleisestikin tehdyt viisvuotissuunnitelmat alkavat nykyään olla historiaa ja liian pitkä aika menestyksen synnyttämiseen. Kaikkein ketterimmät yritykset rakentavat toimintaansa huomattavasti lyhyemmällä, kahden–kolmen vuoden, perspektiivillä. Etumatka kilpailijoihin edellyttääkin innovatiivisten ratkaisujen rakentamisen ohella hereillä oloa markkinalla. Asiakkaiden kuuleminen ja osallistaminen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa auttaa tunnistamaan markkinoilla piilevät tarpeet ja välttämään turhat kaupallistamisen esteet.

Kokeilukulttuuri kuuluu olennaisena osana start up -maailmaan. Se antaa hyvät mahdollisuudet muuttaa nopeasti kurssia tilanteen niin vaatiessa. Pahimmillaan se voi kuitenkin johtaa siihen, että yrityksen visio sumenee. Yrityksen johdolta vaaditaankin rohkeutta tehdä päätöksiä ja kykyä ajatella asioita uudella tavalla. Täytyy myös haluta olla maailman paras valitsemallaan tiellä.

Strategiset kumppanit auttavat matkalla menestykseen, ja siksi heille, samoin kuin potentiaalisille sijoittajille, on pystyttävä perustelemaan mitä arvoa yhteistyöstä on. Ennen sijoittajien rahahanojen aukeamista kriittisen tarkastelun alle joutuvat kaikki ne tekijät, jotka saattavat estää start up -yrityksen menestyksen. Yhdentelevää ei ole se, millaisella porukalla hommia tehdään. Tiimin pitää olla riittävän sitoutunut, innostunut ja saada asioita aikaiseksi.

Yksi start up -yritysten kaatumisen syistä on se, ettei tuotetta tai palvelua ole kaupallistettu riittävän ajoissa. Kaupallinen menestyminen edellyttää, että riittävän monella on halu ostaa yrityksen tarjoama tuote tai palvelu ja maksaa siitä riittävä hinta. Markkinoille meno helpottuu huomattavasti, kun yrityskulttuuriin on sisäänrakennettuna ”kaikki myy” -periaate. Myynti on tärkeää, mutta brändi on yrityksen arvokkain pääoma. On hyvä muistaa, että brändi on mielikuva, joka yrityksestä syntyy. Ei pelkästään sen tuotteista tai palveluista, vaan kaikesta siitä mikä näkyy, tuntuu ja kuuluu.

 

Kirjoita kommentti

Sinun täytyy olla kirjautunut, jotta voit jättää kommentin.