etusivukuva_PKCO
PK&-Co_logo_pinkkivalkoineno_www

"

Miten paljon tulikaan lisää energiaa ja intoa arjen tekemiseen kun sai uusia työkaluja ja ajattelun apua liiketoiminnan uudelleen oivaltamiseen.

Bisnekseen saadaan energiaa tavoitteellisen tekemisen, luovuuden ja luottamuksen voimalla. Vaikka lähinäkymä voi välillä mennä usvan peittoon, on lähinäkymän etenemismerkit ja visio päämäärästä oltava vahvoja. Liiketoiminnan kehittämisen kumppanina kannustamme tarkastelmaan bisnestä eri näkökulmista, askeltamaan rohkeasti sumun keskelle ja tarttumaan yllättäviin oivalluksiin.

PALVELUT

Tavoitteet

STRATEGIA, UUDISTUMINEN JA KASVU

Olisiko ideaa ravistella, jäsennellä ja muotoilla bisneksen ydintä yhdessä?

 • Vision ja tarkoituksen kirkastus
 • Strategian muotoilu
 • Strategiasta taktiikkaan
 • Kasvun ja uudistamisen vaiheistaminen
 • Kasvupolun jäsentäminen

Konsultointiin on mahdollista hakea tukea.

Asiakkuudet

ASIAKKUUKSIEN JA ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN

Tuotatteko ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin vai
onko fokus enemmän omissa tuotteissa ja palveluissa? Ketkä asiakkaista ovat kaikista arvokkaimpia? Mitä asiakkaat teistä puhuvat?

Asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen ei ole arpapeliä. Tehdäänkö konkreettinen suunnitelma, jonka avulla tuotatte arvoa asiakkaillenne?

 • Asiakaspotentiaalin tunnistaminen
 • Asiakkuuksien jalostaminen
 • Asiakaskokemuksen johtaminen
 • Asiakkuusorganisaation mallintaminen
 • Asiakaslähtöisen ekosysteemin rakentaminen

Konsultointiin on mahdollista hakea tukea.

Rahoitus

PALVELUJEN KONSEPTOINTI JA KAUPALLISTAMINEN

Miltä palvelutarjonta näyttää asiakkaiden silmin? Löytääkö kukaan palvelujanne? Aiheuttaako palvelutuotanto sisäistä sähläämistä? Onko tekeminen sattumanvaraista ja energiaa kuluttavaa?

Hyvin suunniteltu palvelutuotanto ja
ymmärrys asiakkaan palvelupolun
kriittisistä pisteistä tuo energiaa liiketoimintaan ja intoa tekemiseen. Tehdäänkö yhdessä?

 • Palvelustrategia
 • Asiakatarpeiden tunnistaminen
 • Palveluprosessi
 • Asiakkaan palvelupolut
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen
 • Asiakkaiden osallistaminen
 • Asiakasymmärryksen syventäminen
 • Markkinapositio
 • Kaupallistamisen mallintaminen
 • Ketterät kokeilut

Konsultointiin on mahdollista hakea tukea.

Strategia

KASVURAHOITUS JA PROJEKTOINTI

Onko tavoitteena voimakas kasvu ja
uudet markkinat? Mistä resursseja kasvuloikkaan ja kansainvälistymiseen?

Vaiheistaminen ja hyvin jäsennelty suunnitelma tuo energiaa etenemiseen. Tehdäänkö yhdessä?

Konsultointiin on mahdollista hakea tukea.

HEIDÄN KANSSAAN OLEMME TEHNEET YHTEISTYÖTÄ